Over 1000×1000

Onze oproep

De impact van de COVID-19-crisis op de samenleving is ongelijk verdeeld. Op dit ogenblik slaat het virus harder toe in wijken met een minder sterk sociaal-economisch profiel, dikwijls dichtbevolkte wijken ook. De gevolgen van de lockdown troffen niet iedereen op dezelfde, harde manier. Mensen met een lage scholing zijn het zwaarst getroffen: door werkloosheid, door minder gunstige woonomstandigheden, door onzekerheid. Hun kinderen hebben het meest geleden onder het nieuwe schoolregime, onder meer (maar zeker niet uitsluitend) door een beperkte toegang tot e-learning.

Daarom pleiten ondergetekenden, professoren en emeriti van alle Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen, voor een nieuw Sociaal Contract. Wij dringen aan op:

  • een rechtvaardiger verdeling van de middelen en van de lasten, met o.a.evenwichtiger belastingen op loon en vermogen
  • een sociaal rechtvaardige klimaattransitie
  • de broodnodige intergenerationele solidariteit
  • het scheppen van kansen voor mensen die moeilijk mee kunnen in de nieuwe kenniseconomie.

Wij roepen bovendien op om de sociale effecten van de COVID-19-crisis zorgvuldig te monitoren. Alleen door een efficiënter sociaal beleid én een rechtvaardiger fiscaliteit kan een zorgzame welvaartssamenleving in stand worden gehouden.

Wij willen dat pleidooi zelf ook concreet maken door een oproep tot solidariteit te doen.

  • Wij roepen alle collega’s op om in hun onderwijs- en begeleidingsopdrachten bijzondere aandacht te blijven besteden aan studenten die kampen met de gevolgen van de COVID-19-crisis.
  • Wij vragen alle collega’s ook om onze oproep te onderschrijven door 1000 euro te doneren. Dat geld zal gebruikt worden voor initiatieven ter versterking van de onderwijskansen van kinderen, leerlingen en studenten uit diverse kansengroepen. Daarmee koppelen we ons pleidooi voor een rechtvaardiger fiscaliteit en een efficiënter sociaal beleid aan een persoonlijk engagement voor een solidaire samenleving.

COVID-19 is een uitzonderlijk gegeven. Uitzonderlijke gebeurtenissen vragen om bijzondere acties. Ook de universitaire wereld werd door COVID-19 beproefd. Dat is nog steeds zo. Door massaal over te schakelen op online onderwijs werden we echter op geen enkel moment in de werkloosheid gedwongen. Voor vele anderen lagen de kaarten veel minder gunstig. Met onze actie, 1000 X 1000, hopen we minstens duizend collega’s uit de academische wereld te bereiken. Samen proberen we een miljoen euro in te zamelen dat via de Koning Boudewijnstichting geïnvesteerd zal worden in de ontwikkeling van kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen. Uiteraard zijn ook alle kleinere giften van alle leden van de universitaire wereld van harte welkom.

Download de oproepbrief