Nu al 1120 ondertekenaars en donateurs Onderteken mee onze oproep

Over 1000×1000

We zitten in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje. De voorbije maanden werd duidelijk dat de COVID-19-crisis en de lockdown niemand onberoerd lieten. Maar niet iedereen werd even hard getroffen. Voor mensen met een minder sterk sociaal-economisch profiel en laaggeschoolden is de situatie schrijnend. Ook hun kinderen zijn slachtoffer: zij hebben moeite om het nieuwe schoolregime bij te benen onder andere door een beperkte toegang tot e-learning.

Zestien professoren en emeriti van Vlaamse Universiteiten en onderzoeksinstellingen bundelen daarom de krachten en roepen op tot solidariteit met een nieuw Sociaal Contract. Met onze actie, 1000×1000, hopen we minstens 1000 collega’s uit de academische wereld te bereiken. Samen proberen we elk 1000 euro of samen een miljoen euro in te zamelen via de Koning Boudewijnstichting. Geld dat zal worden geïnvesteerd in de versterking van de onderwijskansen van kinderen en jongeren uit kansengroepen. Lees en onderteken onze 1000×1000-oproep, help ons geld in te zamelen en word ambassadeur!

Lees onze volledige oproep

3 projecten

Met onze actie proberen we 1000 collega’s te bereiken om elk 1000 euro in te zamelen. De Koning Boudewijnstichting verdeelt het ingezamelde geld vervolgens over deze 3 projecten:

1000 voor Kinderarmoedefonds

In Vlaanderen wordt 1 op 7 kinderen geboren in een kansarm gezin: zo’n 130.000 kinderen krijgen dus al van in de wieg minder kansen. Het Kinderarmoedefonds verleent steun aan innovatieve en langlopende projecten die uitsluiting van kansarme jongeren en hun gezinnen tegengaan.

Lees meer

1000 voor Boost

Boost wil jonge talenten uit sociaal-economische kwetsbare milieus alle kansen geven om een toekomst uit te bouwen die overeenstemt met hun motivatie en potentieel. Het doel is hun slaagkansen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt te maximaliseren. Het talentontwikkelingsprogramma loopt van het vierde middelbaar tot het afronden van de studies en omvat individuele coaching, groepsateliers en materiële en financiële steun.

Lees meer

1000 voor Kleine Kinderen, Grote Kansen

Het project Kleine Kinderen, Grote Kansen biedt inspiratie en ondersteuning om met kinder- en kansarmoede om te gaan in de lerarenopleidingen. Het platform zet intense samenwerkingen op met alle lerarenopleidingen kleuter- en lagere school, via Lerende Netwerken, opdat toekomstige leerkrachten gerichter met kansarmoede en uitsluiting leren om te gaan.

Lees meer