Nu al 1255 ondertekenaars en donateurs Onderteken mee onze oproep

1000×1000

Naar een nieuw Sociaal Contract

De COVID-19-pandemie is niet alleen een gezondheidsprobleem. Het is ook een grote sociale crisis. In september 2020 lanceerden zestien professoren en emeriti van Vlaamse Universiteiten en onderzoeksinstellingen daarom een grote solidariteitsactie. 1000×1000 is een ambitieuze geldinzameling voor projecten die investeren in de onderwijskansen van kinderen en jongeren uit kansengroepen. Want naast engagement en solidariteit is 1000×1000 vooral ook een dringende oproep aan het beleid. Meer dan duizend academici pleitten intussen al voor een nieuw Sociaal Contract en voorstructurele antwoorden op de hardnekkige armoedeproblematiek. Ons steunen kan nog steeds door de oproep te onderschrijven en door uw financiële gift.

Op 3 februari 2021 organiseert 1000×1000 een online slotevent. Eminente wetenschappers, specialisten uit het werkveld én de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken gaan dan een online debat aan over de toekomstige architectuur van onze welvaartsstaat. Ook u bent hartelijk welkom op dit (gratis) online debat.

Lees meer en schrijf u hier in

3 projecten

Met onze actie proberen we 1000 collega’s te bereiken om elk 1000 euro in te zamelen. De Koning Boudewijnstichting verdeelt het ingezamelde geld vervolgens over deze 3 projecten:

1000 voor Kinderarmoedefonds

In Vlaanderen wordt 1 op 7 kinderen geboren in een kansarm gezin: zo’n 130.000 kinderen krijgen dus al van in de wieg minder kansen. Het Kinderarmoedefonds verleent steun aan innovatieve en langlopende projecten die uitsluiting van kansarme jongeren en hun gezinnen tegengaan.

Lees meer

1000 voor Boost

Boost wil jonge talenten uit sociaal-economische kwetsbare milieus alle kansen geven om een toekomst uit te bouwen die overeenstemt met hun motivatie en potentieel. Het doel is hun slaagkansen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt te maximaliseren. Het talentontwikkelingsprogramma loopt van het vierde middelbaar tot het afronden van de studies en omvat individuele coaching, groepsateliers en materiële en financiële steun.

Lees meer

1000 voor Kleine Kinderen, Grote Kansen

Het project Kleine Kinderen, Grote Kansen biedt inspiratie en ondersteuning om met kinder- en kansarmoede om te gaan in de lerarenopleidingen. Het platform zet intense samenwerkingen op met alle lerarenopleidingen kleuter- en lagere school, via Lerende Netwerken, opdat toekomstige leerkrachten gerichter met kansarmoede en uitsluiting leren om te gaan.

Lees meer