Veelgestelde vragen

Wie zijn de initiatiefnemers?

Zestien professoren en emeriti van Vlaamse Universiteiten en onderzoeksinstellingen bundelen de krachten:

 • Peter Aerts – Universiteit Antwerpen
 • Lieven Bervoets – Universiteit Antwerpen
 • Marnix Beyen – Universiteit Antwerpen
 • Bruno Blondé – Universiteit Antwerpen
 • Philippe Büscher – Institute of Tropical Medicine
 • Bea Cantillon – Universiteit Antwerpen
 • Andreas De Block – KU Leuven
 • Bruno De Wever – Universiteit Gent
 • Nico Koedam – Vrije Universiteit Brussel
 • Ides Nicaise – KU Leuven
 • Jean-Michel Rigo – Universiteit Hasselt
 • Raoul Van Damme – Universiteit Antwerpen
 • Ann Vanreusel – Universiteit Gent
 • Erik Verbruggen – Universiteit Antwerpen
 • Erik Verheyen – Universiteit Antwerpen
 • Filip Volckaert – KU Leuven

Persbericht

Vlaamse academici pleiten voor nieuw Sociaal Contract en starten grote solidariteitsactie

Professoren willen 1000×1000 euro inzamelen

Professoren van alle Vlaamse universiteiten zetten hun schouders onder een solidariteitsactie. Onder de noemer 1000×1000 willen ze één miljoen euro inzamelen voor drie projecten van de Koning Boudewijnstichting. Tegelijkertijd pleiten ze voor een nieuw Sociaal Contract.

De impact van de COVID-19-crisis op de samenleving is ongelijk verdeeld. Het virus slaat harder toe in wijken met een minder sterk sociaal-economisch profiel. De gevolgen van de lockdown troffen niet iedereen op dezelfde manier. Mensen met een lage scholing zijn het zwaarst getroffen: door werkloosheid, door minder gunstige woonomstandigheden, door onzekerheid. Hun kinderen hebben het meest geleden onder het nieuwe schoolregime, onder meer (maar zeker niet uitsluitend) door een beperkte toegang tot e-learning.

Daarom pleiten professoren en emeriti van alle Vlaamse universiteiten voor een nieuw Sociaal Contract. “Wij dringen aan op een rechtvaardiger verdeling van de middelen en van de lasten, met onder meer evenwichtiger belastingen op loon en vermogen, een sociaal rechtvaardige klimaattransitie, de broodnodige intergenerationele solidariteit en het scheppen van kansen voor mensen die moeilijk mee kunnen in de nieuwe kenniseconomie”, legt prof. Bea Cantillon (UAntwerpen) uit.

Persoonlijk engagement

De academici maken dat pleidooi ook zelf concreet en lanceren een grote solidariteitsactie. Ook de universitaire wereld werd en wordt door COVID-19 beproefd. Maar door massaal over te schakelen op online onderwijs werden de professoren op geen enkel moment in de werkloosheid gedwongen.

“Wij vragen alle collega’s om onze oproep te onderschrijven door 1000 euro te doneren”, zegt prof. Bruno Blondé (UAntwerpen). “Dat geld zal gebruikt worden voor initiatieven ter versterking van de onderwijskansen van kinderen, leerlingen en studenten uit diverse kansengroepen. Daarmee koppelen we ons pleidooi voor een rechtvaardiger fiscaliteit en een efficiënter sociaal beleid aan een persoonlijk engagement voor een solidaire samenleving.”

Drie mooie projecten

Met het geld van de 1000×1000-actie zullen drie mooie projecten van de Koning Boudewijnstichting ondersteund worden.

Kinderarmoedefonds

In Vlaanderen wordt 1 op 7 kinderen geboren in een kansarm gezin: zo’n 130 000 kinderen krijgen dus al van in de wieg minder kansen. Het Kinderarmoedefonds verleent steun aan innovatieve en langlopende projecten die uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan.

www.kinderarmoedefonds.be

Boost

Boost wil jonge talenten uit sociaal-economisch kwetsbare milieus alle kansen geven om een toekomst uit te bouwen die overeenstemt met hun motivatie en potentieel. Het doel is hun slaagkansen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt te maximaliseren. Het intensieve talentontwikkelingsprogramma loopt vanaf het vierde middelbaar tot het afronden van de studies en omvat individuele coaching, groepsateliers, en materiële en financiële steun.

www.boostfortalents.be

Kleine Kinderen, Grote Kansen

Het project Kleine Kinderen, Grote Kansen biedt inspiratie en ondersteuning om met kinder- en kansarmoede om te gaan in het onderwijs. Het platform zet intense samenwerkingen op met alle lerarenopleidingen kleuter- en lagere school, via Lerende Netwerken, opdat toekomstige leerkrachten gerichter met kansarmoede en uitsluiting leren om te gaan.

www.grotekansen.be

Campagnewebsite: www.1000×1000.be

Meer weten?

Voor vragen over de 1000×1000-campagne en interviews met de initiatiefnemers:

Voor vragen over de projecten van de Koning Boudewijnstichting:

 • Erika Racquet, communicatieverantwoordelijke persrelaties Koning Boudewijnstichting: [email protected] en 0477 77 88 02.

Blijft mijn gift anoniem?

Ja. Het is perfect mogelijk om in alle anonimiteit te doneren. Iedereen die het wenst kan de oproep via deze website ondertekenen en op die manier een beetje ‘ambassadeur’ worden van de actie.

Kan ik de oproep mee onderschrijven?

Ja. Alle leden van de universitaire gemeenschap, de hogescholen en academische onderzoeksinstellingen kunnen de oproep mee ondertekenen en op die manier ‘ambassadeur’ worden van deze actie.

Komt mijn gift in aanmerking voor fiscale mindering?

Ja. Giften vanaf 40 euro geven aanleiding tot een belastingvermindering. Naar aanleiding van de COVID-19-crisis kondigde de federale regering op 12 juni 2020 aan dat de fiscale aftrek verhoogd wordt naar 60% van het geschonken bedrag, voor giften die worden gedaan in het jaar 2020. Daarnaast wordt het deel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften verhoogd van 10% naar 20%.

Wie €1000 stort recupereert daarvan via de belastingaangifte €600

Moet ik €1000 storten?

Neen. Met de actie hopen we minstens duizend collega’s te bereiken die 1000 euro willen storten, maar kleinere en grotere giften zijn erg welkom.

Staat de actie enkel open voor professoren?

Neen. We staan open voor alle leden van de universitaire gemeenschap, de hogescholen en academische onderzoeksinstellingen.

Ik ben niet verbonden aan een universiteit of onderzoeksinstelling. Kan ik ook een bijdrage storten?

Ja. Elke euro is welkom. Door een gift te doen ondersteunt u meteen onze oproep voor structurele hervormingen in het sociaal beleid.

Contactgegevens initiatiefnemers